Ontwerpproces enIQma

Het professionaliseringsspel enIQma heeft als doel om (aankomende) leerkrachten, IB’ers en andere onderwijsprofessionals meer inzicht te geven in (hoog)begaafde leerlingen. Met hetzelfde doel is er reeds een hoeveelheid aan boeken, (wetenschappelijke) artikelen, trainingen en bijvoorbeeld workshops beschikbaar. Echter, niet alle (aankomende) leerkrachten worden hiermee bereikt. Om op een andere manier, een grotere groep onderwijsprofessionals te kunnen bereiken, hebben we gekozen voor een spelvorm als methodiek voor professionalisering.

Als leerkrachten goed willen kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften en –potentieel van begaafde leerlingen, is het belangrijk dat zij signalen herkennen die duiden op een mogelijke begaafdheid. Daarvoor hebben we casussen van leerlingen geschreven, die op waarheid gebaseerd zijn. Leerlingen die bij jou in de klas zouden kunnen zitten. De kenmerken van begaafdheid die in het spel zijn opgenomen, zijn niet uitputtend. Het is een set kenmerken die in het onderwijs herkend zou kunnen worden, of die ouders zouden kunnen inbrengen over hun kind. Er is gekozen voor kenmerken die veel beschreven zijn in artikelen, boeken en empirische studies over (hoog)begaafde leerlingen.

Meerdere ontwerpfases en inputsessies
Een multidisciplinair ontwerpteam heeft enIQma ontwikkeld. Dit team bestond uit leerkrachten, medewerkers van schoolbesturen/samenwerkingsverband, wetenschappers en pabodocenten. Vanuit deze verschillende achtergronden en expertises is input geleverd voor het ontwerp van enIQma.

Het ontwerpteam heeft de eerste versies getest met een klankbordgroep met leerkrachten, onderzoekers en een IB’er. Het volgende prototype is vervolgens uitgeprobeerd in twee testsessie met pabo-studenten en een testsessie met leerkrachten, IB’ers en directie. Vervolgens is het enIQma-prototype besproken, getest en van inhoudelijke feedback voorzien door ECHA-specialisten (in opleiding). Op basis van de feedback is de inhoud van enIQma steeds verder verfijnd en zijn er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan aan de vorm, kleur en indeling van de kaartjes en het spelbord.

Ontwerpteam enIQma

 • Anouke Bakx
 • Nathalie Laurens
 • Nathalie van Geloven
 • Nanda Heikamp
 • Elly van Dongen
 • Gaby Berkers
 • Lisette Hornstra
 • Sven Mathijssen
 • Larissa Rand
 • Ton van Houtert
 • Maartje van den Brand

In samenwerking met

 • Derk Lettink
 • Linda van Elderen
 • Lianne Bouwens
 • Liesbeth van der Velden
 • Alexandra van Dijk
 • Max Feltzer
 • Elise Bronsveld

Stuurgroep

 • Lianne Hoogeveen
 • Jaap Denissen
 • Marius Liebregts
 • Jeroen Zeeuwen

Input vanuit expertmeetings ECHA

 • Yordi Litjens
 • Annemieke van Manen
 • Marianne Renckers
 • Judith de Lang
 • Jeanet Bollema-Meyners
 • Anouk Mulder
 • Maaike van Avezaath
 • Janet Bakker
 • Jolieke Smit
 • Leonie Visser
 • Mariska Poelman
 • Denise van Coeverden
 • Tinne Verheijen
 • Margarita Nawijn
 • Eveline Bergwerf
 • Marjolein Kleijer

Input vanuit pabo-studenten

 • Ruben Paulusse
 • David van de Ven
 • Niels Krekels
 • Lieve van Sebille
 • Jenna van de Vorst
 • Kim Jansen
 • Maartje Mulders
 • Bram Verhoeven
 • Eva Jonkers