Achtergrond spelbord

Spelbord gebaseerd op het model van handelingsgericht werken

Bij het ontwerpen van het spelbord hebben we ons laten inspireren door het model van handelingsgericht werken (Pameijer, Van Beukering, & De Lange, 2012). Dit model is gebaseerd op het werk over handelingsgerichte diagnostiek (Pameijer & Van Beukering, 2004). De aanpak binnen het  handelingsgericht werken, is bruikbaar voor het werken met leerlingen met specifieke ontwikkelbehoeften. Wij onderschrijven de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken zoals geformuleerd door Pameijer en collega’s (2012, p. 15). Zij (1) stellen de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal; (2) geven aan dat de afstemming en wisselwerking tussen betrokken partijen belangrijk is; dat (3) leerkrachten het verschil maken in handelingsgericht werken; dat (4) positieve aspecten een belangrijke rol spelen; dat (5) constructieve samenwerking belangrijk is; dat (6) handelen doelgericht moet zijn; en tot slot benadrukken zij het belang van een (7) systematische, stapsgewijze en transparante werkwijze (voor uitgebreide info, zie: https://hgw-noelle-pameijer.nl/).

Het model voor handelingsgericht werken bestaat uit de betreft vier fasen:

(Bron: https://talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder/werkwijze)

Het enIQma-spelbord bestaat uit vier fases: waarnemen inclusief onderzoeken, begrijpen, plannen en evalueren. Bij het plannen en evalueren is het belangrijk dat er doelgericht gewerkt wordt.