Achtergrond feit of fabel

Verantwoording feit of fabel

Het spelonderdeel ‘Feit of Fabel’ is geïnspireerd op de veel gehoorde vooroordelen en misverstanden die er zijn als het gaat om (hoog)begaafde leerlingen. Een aantal van deze vooroordelen zijn uitgewerkt en uitgelegd als ‘fabels’. Andere opvattingen die vaak geassocieerd worden met hoe (hoog)begaafde leerlingen leren, zijn soms gedeeltelijk waar. Ook zijn er ‘feiten’ over hoe (hoog)begaafde leerlingen leren. En toch… elk kind is uniek, ook elke (hoog)begaafde leerling is uniek. Dus al blijkt iets uit wetenschappelijke studies in het algemeen te gelden voor begaafde leerlingen, dan zou het kunnen dat het in de praktijk voor jouw (hoog)begaafde leerling net wat genuanceerder ligt.

De inhoud van de kaartjes van feiten en fabels zijn voornamelijk gebaseerd op het recente handboek over ‘Giftedness and Talent’ dat in 2018 is uitgebracht door de American Psychological Association.
(bron plaatje: https://www.apa.org/pubs/books/4311533)

Een greep uit de internationale, wetenschappelijk georiënteerde bronnen:

 • Betts, G., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253.
 • Heller, K.A., 1999: Individual (learning and motivational) needs versus instructional conditions of gifted education.High Ability Studies, 10, 9-21.
 • Hoogeveen, L., Van Hell, J. G., & Verhoeven, L. (2005). Teacher attitudes toward academic acceleration and accelerated students in the Netherlands. Journal for the Education of the Gifted, 29(1), 30-59.
 • Hoogeveen, L., van Hell, J. G., & Verhoeven, L. (2012). Social‐emotional characteristics of gifted accelerated and non‐accelerated students in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 82(4), 585-605.
 • Shaughnessy, M. F., Veenman, M., & Kennedy, C. K. (2008). Meta-cognition: A recent review of research, theory, and perspectives. Nova Publishers.
 • Naglieri, J.A. & Kaufman, J.C., 2001: Understanding intelligence, giftedness and creativity using pass theory. Roeper Review, 23, 151-156.
 • Pfeiffer, S., Shaunessy-Dedrick, E., & Foley-Nicpon, M. (2018). APA handbook of giftedness and talent. Washington: American Psychological Association.
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review Psychology, 52, 141–166.
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? Journal of personality, 74, 1557–1585.
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180.
 • Renzulli, J., & Reis, S. (2018). The three-ring conception of giftedness: a deelopmental approach for promoting creative productivity in young people. In: S. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick and M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent. Washington: American Psychological Association, pp. 185-199.
 • Reis, S. M. (2007). No child left bored. School Administrator, 64(2), 22-26.
 • Shore, B.M., & Dover, A.C.  (1987).Metacognition, Intelligence an Giftedness. Gifted Child Quarterly, 31, 1, 37-39.
 • Silverman, Linda. http://www.gifteddevelopment.com/articles/what-we-have-learned-about-giftedchildren
 • Sternberg, R.J., & Davidson, J.E. (2005). Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge University Press.
 • Ziegler, A., & Heller, K.A. (2000). Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective. In K.A. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg & R.F. Subotnik, International handbook of giftedness and talent, pp. 3-21. Oxford: Elsevier Science Ltd.

Een greep uit de praktijkgerichte bronnen:

 • Althuizen, M., Boer, E. de, & Kordelaar, N. de (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP.
 • Bakx, A., de Boer, E., van Houtert, T. & van den Brand, M. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas: pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Van Gorcum.
 • Dabrowski, K. (1964). Positive disintegration. Boston, MA: Little, Brown.
 • Guldemond, H., Bosker, R.J., Kuyper, H. & Werf, M.P.C. van der (2003). Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Groningen: GION.
 • Irvine, J., Stewart, J., 2001: Thriving at school. A practical guide to help your child enjoy the crucial school years. 2nd edition. Finch Publishing.
 • Khatena, 1989, Mooij, 2013 Mooij, T. (2013). Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Tussenbalans van interventie in Leonardoscholen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52(9), 426-441.
 • Kieboom, T. (2015). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo
 • Kingore, B. (2004). High achiever, gifted learner, creative learner. Understanding our gifted.
 • Mönks, F.J., & Span, P. (1985). Hoogbegaafden in de samenleving. Nijmegen: Dekker & van de Vegt.
 • Mönks, F.J., & Ypenburg, I.H. (1995). Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
 • PRIMA cohortonderzoek VI (1994-2005), Schooladviezen aan cognitief excellente leerlingen.
 • Silverman, Linda. http://www.gifteddevelopment.com/articles/what-we-have-learned-about-giftedchildren